Jeugdcommissie

Voor 2017 kende Dorpsbelangen Westenesch een apart Jeugdbestuur. Dit bestuur is onder de eindverantwoordelijkheid van het ´gewone´ bestuur jarenlang actief geweest in het behartigen van de belangen van de jeugd in Westenensch. In grote lijn uitte dit zich in het organiseren van verschillende jeugdactiviteiten.

In goed overleg en in afstemming met het bestuur van Dorpsbelangen Westenesch heeft een groep jongeren uit Westenesch in 2017 de taak van het jeugdbestuur overgenomen. Dat wil zeggen dat een groep actieve jongeren nu gezamenlijk activiteiten organiseert voor de jeugd van Westenesch. Dat kan gaan om het organiseren van het ´sprietlopen´ bij het Oranjekanaal of op de Brink tot het organiseren van paaseieren zoeken voor de jongste jeugd. Onder enig toezicht van het bestuur en met een vast jaarbudget organiseert deze betrokken jongeren diverse jeugdactiviteiten door het jaar heen.