Steenuil

Begin april is er in een majestueuze eik aan de Kromme Elleboog een steenuilenkast geplaatst. Vanaf de weg makkelijk zichtbaar. De kast is geplaatst door de vogelwerkgroep van het IVN Emmen. Zij hebben de kast in beheer en verzorgen de nacontrole in de hoop dat er (ooit) een steenuilenpaar in gaat broeden. In Westenesch zijn nog twee kasten geplaatst: respectievelijk achter in de tuin van een boerderij aan de grote Brink en in de tuin bij de Heirbrug.

Kleine uil – grote kast

De steenuil is een klein en prachtig uilenvogeltje met een schrandere kop. Maar waarom dan zo’n grote kast? Dat heeft te maken met het feit dat er een “voorportaal” ingebouwd is met een scherpe bocht waar de uil wel omheen kan lopen, maar predatoren zoals de steenmarter niet. De echte nestruimte is klein en hierdoor dus veilig.

Van Aalden via Sleen naar Westenesch?

De steenuil was in vroegere tijden een algemeen voorkomende vogel in Drenthe. Om verschillende redenen, maar vooral door de vermindering van nestgelegenheid, is deze uilensoort helaas in meerdere gebieden van Drenthe nauwelijks meer aanwezig. Met het creëren van goede nestgelegenheid hoopt men dat de steenuil zich weer kan uitbreiden. De steenuil breidt haar territorium overigens maar langzaam uit. Er wordt aangenomen dat dit hooguit met een actieradius van circa 10 km per jaar gaat. Het lukt de Steenuilenwerkgroep Drenthe gelukkig om de stand in de loop der jaren te laten toenemen en de steenuil is vanuit het westen uitbreidend nu in Aalden gesignaleerd. Ze komt dus dichterbij! Nog een sprongetje in de regio Sleen en dan is Westenesch aan de beurt. Tja, het duurt dus nog wel even of….  toch ineens? We wachten geduldig af. Aan ons zal het niet liggen.

‘Daar gaat ie’
En nou maar afwachten.

(foto steenuil: Hans Dekker)