Nieuw schema papiercontainer

Met ingang van de eerste zaterdag van januari 2023 hebben we een nieuw schema voor de papiercontainer. Met uitzondering van 7 Januari staat de container elke tweede zaterdag in de oneven maanden op de bekende plek aan de Schapenveenweg.

Het is gebruikelijk dat de container vrijdags geplaatst wordt en dan ’s maandags weer wordt opgehaald.

Het volledige schema voor het komende jaar is:

7 Januari, 11 Maart, 13 Mei, 8 Juli, 9 September en 11 November.