Smiley

Na enkele jaren voorbereiding, ook onderbroken door Corona, is recent een Smiley geplaatst op de hoek Westenescherstraat/Kromme Elleboog vanaf de brug gezien. Deze Smiley is in eigendom van dorpsbelangen

Met hulp van een ervaren emmenaar, waarvoor dank, is de installatie gerealiseerd.

Het verkeer is in ons dorp al lange tijd een onderwerp van zorg. De weg is smal en er gaat veel en divers verkeer over variërend van vrachtwagens, landbouwvoertuigen in alle soorten en maten, auto’s, fietsen in diverse varianten en snelheden tot scootmobiel en wandelaars toe. Deze mix maakt het zo lastig. Uiteraard houden de dorpsbewoners zich keurig aan de voorschriften om zo het goede voorbeeld te geven, maar voor al die anderen is een herinnering van hun snelheid een ondersteuning. Vandaar de Smiley!

Zonnepaneel hangt

Komend vanaf Noord Sleen registreert de Smiley de snelheid al kort na het passeren van de brug. Daarna wordt nog enkele malen de snelheid gemeten tot het moment van passeren  van de Smiley zelf. Uiteraard gaan we ervan uit dat bij iedereen de Smiley een groene tevreden lach laat zien. De enkelingen die hier niet aan voldoen worden door de Smiley niet geflitst, maar we leggen wel de snelheid, datum en tijdstip digitaal vast. Zo ontstaat er over een periode van bijvoorbeeld maanden een beeld van het verkeersgedrag. Aan de hand van deze statistiek kan het bestuur eventueel in overleg treden met gemeente of politie.

Bijna klaar

De Smiley zal na enige tijd ook een andere locatie in het dorp kunnen krijgen. De eerste keer ophangen was even een dingetje, maar we weten nu hoe het moet.