Uitkomst dorpsbelevingsonderzoek gepresenteerd

Zoals bekend heeft ons dorp meegedaan aan een Dorpsbelevingsonderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het is uitgevoerd door studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving / Toegepaste aardrijkskunde, in samenwerking met vereniging Breed Overleg Kleine Dorpen (BOKD). Afgelopen maandagavond werd in zaal De Ruif van manege De Eekwal de uitkomst van het onderzoek aan de bewoners van ons dorp gepresenteerd.

Nadat bestuurslid Willy Boerland zo’n veertig aanwezige bewoners welkom heette, gaf hij het woord aan student Thijs welke samen met een aantal medestudenten de uitslag van het onderzoek zouden presenteren. Tevens waren docenten van de opleiding aanwezig, mevrouw Lieneke Elzing van de BOKD en de heer Paul Blauwgeers van de Gemeente Emmen.

De studenten bedankten het dorp voor de medewerking aan het onderzoek. Het onderzoek is een onderdeel van hun eerste jaars opleiding en werd dit studiejaar ook uitgevoerd in Grolloo, Ees – Eesergroen en Geesbrug. Van de 87 adressen in ons dorp hebben 81 de enquete in ontvangst genomen, 54 daarvan zijn volledig ingevuld, voldoende representatief voor het onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek zijn op een aantal willekeurige adressen gesprekken geweest om te kunnen bepalen welke thema’s zeker onderdeel van het onderzoek zouden moeten zijn. Deze specifieke thema’s zijn namelijk vaak per dorp weer verschillend.

Na verwerking van alle gegevens blijkt dat de bewoners het dorp een 8,2 als rapportcijfer hebben gegeven.

Zeer positief is men gestemd over de korte afstand naar alle voorzieningen in het centrum van Emmen en het het hoge gevoel van noaberschap in het dorp, het onderwerp ‘saamhorigheid’ scoort tot 90% in de tabellen van het onderzoek.

De keerzijde is dat 90% in meer of mindere mate ontevreden is over het gebrek aan voetpaden en ruim 80% van mening is dat er te weinig fietspaden zijn. Bij navraag blijkt deze uitkomst echter niet zo verrassend te zijn omdat ‘verkeersveiligheid op de Westenescherstraat’ al jaren onderwerp van gesprek is. Waarom het tot nu toe bij praten is gebleven zal ongetwijfeld een relatie hebben met het feit dat er nog geen ernstige ongelukken in het dorp gebeurd zijn.

De studenten overhandigden de uitkomst van het onderzoek aan (v.l.n.r.) Paul Blauwgeers van de Gemeente Emmen, Secretaris Marjoleine Bos van Dorpsbelangen Westenesch en Lieneke Elzing van BOKD.