Wandelroute: het blauwe goud.

Vorig jaar zijn er in en om ons dorp twee wandelroutes uitgezet. Dit na een voorbereiding van enkele jaren door het voormalige bestuur, recreatieschap Drenthe, WMD en gemeentelijke partijen. Hoewel we geen goed zicht hebben over de aantallen mensen die deze wandelroutes volgen, horen we wel om ons heen dat deze routes bekend zijn en gevolgd worden. Alle reden om het goed te blijven beheren. 

Enige tijd geleden viel op dat één paaltje in het waterleiding gebied bij het vennetje gebroken was. Wellicht per ongeluk aangetikt? Geeft ook niks, kan gebeuren. Na overleg met recreatieschap Drenthe is keurig een nieuwe paal verkregen waarvoor onze hartelijke dank. Een dorpsgenoot heeft deze paal weer geplaatst. 

Vanzelfsprekend komen dorpsbewoners veel in de gebieden van deze wandelroutes. Mocht men iets vaststellen van een beschadigde paal of het routeplaatje dan hoort het bestuur dit graag zodat er actie ondernomen kan worden.